Phương thức thanh toán

Khách hàng thanh toán bằng 2 hình thức chuyển khoản hoặc thanh toán tiền mặt tại cơ sở 1E Trường Chinh – Thanh Xuân – Hà Nội.

I. Đối với hình thức chuyển khoản.

1. Số tài khoản: 236808888

Bác Sĩ: Doãn Hữu Linh

Ngân hàng Quốc Tế VIB

  • Cấu trúc chuyển khoản: HỌ TÊN + SỐ ĐIỆN THOẠI + DỊCH VỤ

Sau khi Quý khách hàng chuyển khoản vui lòng chụp ảnh lại hóa đơn chuyển tiền và gửi lại cho Eva Beauty hoặc liên hệ Hotline: 1800.0086 để hoàn tất thủ tục thanh toán và đặt cọc dịch vụ

II. Đối với hình thức thanh toán tiền mặt

  • Quý khách có thể thanh toán tiền mặt tại cơ sở 1E Trường Chinh – Thanh Xuân – Hà Nội.